Träkvalitetsdagen

Nu genomför träbranschens tidning Nordisk Träteknik, NTT, och webbplatsen woodnet.se en gemensam träkvalitetsdag för alla i träindustrin. Välkommen till Skogshem & Wijk 16 oktober!

Lättare att garantera träkvalitet med ny teknik

Datortomografer, digitaliserade sågverk, smart styrning av torkning och mer exakt sågteknik. Tekniknyheter under de senaste åren har skapat möjligheter för sågverk och träindustrier att skapa bättre definierade produkter med jämnare kvalitet – och därmed möjligheter att förbättra sin lönsamhet.

Men hur bra har de nya möjligheterna tagits till vara i praktiken? NTT och woodnet.se har skrivit en hel del om detta under de senaste åren. Nu vill vi även ge alla er i branschen möjligheter att träffa både kollegor och leverantörer för att även kunna ställa direkta frågor och skapa kontakter för framtiden. Aldrig förr har möjligheterna varit så stora. Gör det mesta av dem!

Välkomna till Träkvalitetsdagen 2018!

Program 2018

8.30 – 10.00 Registrering, kaffe och möjlighet till förbokade eller spontana möten med utställarna

10.00 Välkomna till Träkvalitetsdagen 2018. Nils Lindstrand

10.15 Framtidens sågverk i dag, spårbarhet och digitalisering.
Peter Rockedahl, Moelven & Anders Lycken, Rise

10.45 Så tjänar man in en datortomograf

11.05 Därför tjänar de svenska sågverken på en svensk hyvel. Tomas Hall, WPM

11.30 Lunch i utställningen

12.30 Specialprodukter för träbyggande – en väg till ökad lönsamhet.
Woodsafe med flera

13.00 Underleverantörer till möbelindustrin – så blir de vinstmaskiner.
Anna Rosenqvist, vd Interior Cluster Sweden

13.20 Trä med teknik – så kan trähus och möbler anslutas till nätet.
Johan Ambuhm, Inwido

13.40 AR i sågen – framtidens produktion är mycket närmare än du tror. Rise

14.00 Kaffe & mingel i utställningen

14.30 Digitalisering i träkomponentindustrin – så kundanpassar du sälj och offert (Slutrapportering från projektet Tall Timber Buildings)
Dick Sandberg/Olof Broman, LTU

14.50 Digitala trähusindustrier ger skräddarsydda produkter från underleverantörer (Slutrapportering från projektet Tall Timber Buildings)
Gustav Jansson, LTU

15.10 Träteknologipriset delas ut
Woodeye och NTT Woodnet

15.30-16.30 Förbokade möten med utställarna

Detta får du som partner

  • Din logotype i alla marknadsföringsannonser
  • Möjlighet att ge giveaways till deltagarna
  • Din logotype exponeras i e-utskick som marknadsför seminariet
  • Din logotype i programmet som delas ut till alla deltagare
  • Ståbord i direkt anslutning till seminarielokal, lunch & kaffe- och mingelpauser med möjlighet att presentera era produkter/tjänster
  • Plats för roll-up
  • 3 inträdesbiljetter á 2 995 SEK

Kontakta mig för mer information om partnerpaket!

Roger Folhammar
073-682 53 09
roger.folhammar@mentoronline.se

Arrangör

Partner & utställare